ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

 

ಮಂಡಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 

  

 

ಕ್ರ.ಸಂ

                        ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು                                        

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಇ ಮೇಲ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ      ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಡಿ ಟಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು  -

  080- 23310075

kseebgrievance@gmail.com

 

ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಡಿ ಟಿ

2

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಪಿ  ಯು ಸಿ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು - 

080- 23310076

 

 

 

 

 ಪಿ  ಯು ಸಿ , ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ  ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಇ ಮೇಲ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ      ವಹಿಸಿರುವ   ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಯ   ಹೆಸರು 

ಎನ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ,   ಭಾ  ಆ  ಸೇ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

080-23445579

chairpersonkseab@gmail.com

 

  ಕವಿತ ಪಿ

2

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಎನ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪಿ  ಯು  ಸಿ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

 

directorpuckseab@gmail.com

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಸ್ ಆರ್

 

3

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಎನ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

080-23349434

dpikseab@gmail.com

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಸ್ ಆರ್

4

ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿಮಠ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

9448465579

secretarykseeb2015@gmail.com

ದತ್ತಕುಮಾರ್ ವಿ

5

ಗಂಗಾಧರ.ಕೆ.ಪಿ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

(ಪಿ  ಯು  ಸಿ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

 

8904528094

jdexam.kseab@gmail.com

 

ನಾಗೇಂದ್ರ

 

6

 

ಜಿ ದೇವರಾಜು

 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆಡಳಿತ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ , ಪಿ ಯು ಸಿ ,

ಕೆ    ಎಸ್     ಕ್ಯು     ಎ    ಎ    ಸಿ                

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

                                           

 

080-23562267,

9844845575

ddkseeb2018@gmail.com

 

 

ಸ್ಮಿತಾ ಕುಮಾರಿ

7

 ರವಿಕುಮಾರ್  ವೈ ಸಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9481700906

chairpersonkseab@gmail.com

 

ಕವಿತ ಪಿ

8

ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ  ಕೆ ಎಂ                               

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ , ಪಿ ಯು ಸಿ ,             

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

9113691769

sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in

ಶೋಭ    ಎನ್

9

ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಹಿರಿಯ   ಸಹಾಯಕ     ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪಿ ಯು ಸಿ )

(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

 

9448900432

jdexam.kseab@gmail.com

ನಾಗೇಂದ್ರ

10

ಗಿರೀಶ್    ಪಿ    ಎಸ್ 

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,

ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪಿ ಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

9902530471

directorpuckseab@gmail.com

 

ಗಿರೀಶ್    ಪಿ    ಎಸ್ 

11

ಸುಮಯ್ಯ ತಾಜ್   

 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

 9731863274

computer.dpue@karnataka.gov.in

 

 

ಗೌತಮ್ ವಿ ಎಸ್

12

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ   ಎನ್‌  ಡಿ

 

ಸಹಾಯಕ      ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ)

 

9900981200

sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in

ಶೋಭ   ಎನ್

13

ಸೆಲ್ವಿ   ಪಿ 

 

ಸಹಾಯಕ      ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ)

9886373198

sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in

ಶೋಭ   ಎನ್

 14

 

ಅಯೂಬ್ ಪಾಷ          (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)

 

 

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ  

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

 

9480021609

aosslcboard@gmail.com

 

 

ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ

15

 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

 

9449535110

jdexam.kseab@gmail.com

 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ 

16

ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್  ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ,             

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

080-23561271,

9448937233

asectionmail@gmail.com

ಸ್ಮಿತಾ ಕುಮಾರಿ

17

 ಪ್ರೇಮಲತ                                     

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬಿ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ ,              

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

(ಟೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳು)

 

080-23369154,

9482667033

b.sadpikseeb@gmail.com

ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್

18

 ಮಂಜುನಾಥ್   ಪಿ

ಸಹಾಯಕ    ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ ,              

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

(ಟೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳು)

 

9483430993

b.sadpikseeb@gmail.com

 

ಮಂಜುನಾಥ್   ಪಿ

19

ಸ್ವಾಮಿ  

 

ಸಹಾಯಕ    ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಿ    ಶಾಖೆ

(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

 

080-23349088,

9449654687

sadpi.csec.kseeb@gmail.com

 ರೇಖಾ     ಆರ್

20

ರಮ್ಯ ಪಿ 

ಹಿರಿಯ    ಸಹಾಯಕ    ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

(ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ)

9986691579

jdexam.kseab@gmail.com

 

ರಮ್ಯ ಪಿ 

21

ತನುಜ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಿ  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ)

(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ)

 

9620696793

adpisecd.kseeb@gmail.com

ಚೈತ್ರ ಎನ್

22

ಅಯೂಬ್ ಪಾಷ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಫ್  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ,   ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ,  

   ಕೋಲಾರ,    ಮಧುಗಿರಿ)

9480021609

sadpifseckseeb@gmail.com

ಶೈಲಶ್ರೀ ಎಮ್ ಎನ್

23

ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರ,   ರಾಮನಗರ,  

 ತುಮಕೂರು,   ಶಿವಮೊಗ್ಗ)

9900190492

sadpi.gsec.kseeb@gmail.com

ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ

24

ಅನಿತ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಚ್‌ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ

ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ)

9620213336

adpihsectionkseeb@gmail.com

ರವಿಕೀರ್ತಿ

25

ಕುಮಾರಿ   ಎಂ   ವಿ  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ,    ಹಾಸನ,

 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,  ಕೊಡಗು)

8762404243

adpiisectionkseab@gmail.com

ವಾಣಿಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಿ

26

ಜಯರಾಮುಡು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜೆ  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಬೆಳಗಾವಿ,    ಚಿಕ್ಕೋಡಿ,

ವಿಜಯಪುರ,    ಬಾಗಲಕೋಟೆ)

9449674952

adpijsectionkseeb@gmail.com

ಸಹನ

27

ಗಾಯಿತ್ರಿದೇವಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಧಾರವಾಡ, ಸಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ,

ಹಾವೇರಿ )

9986090437

adpiksection@gmail.com

ದೇವಿಕ ಬಿ ಪಿ

28

ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಲ್  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಬಳ್ಳಾರಿ,   ವಿಜಯನಗರ,  

 ಯಾದಗಿರಿ,    ರಾಯಚೂರು)

9663312146

adpilsec@gmail.com

ರೂಪಶ್ರೀ

 

29

 

ಮುರಳೀಧರ್  ಕೆ  ಆರ್

 

ಸಹಾಯಕ   ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಂ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಕಲಬುರಗಿ,  ಕೊಪ್ಪಳ,  ಬೀದರ್)

 9980631581

         

adpimsec1@gmail.com

 

 

 

 

ಕಾಂತಮ್ಮ

 

30

 

ಹೆಚ್ ಎಂ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ

 

ಸಹಾಯಕ   ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎನ್ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ 

& ಪಿ ಯು)

(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,    ಚಿತ್ರದುರ್ಗ,  ದಾವಣಗೆರೆ, ಗದಗ)

 

 9845167396

adpinsectionkseeb@gmail.com 

                                              

ಕಾಂಚನ

     31

ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ವಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಟಪಾಲು    ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

9035292307 

kseebgrievance@gmail.com

ಶಶಿಧರ್

32

 ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

9986312959

sadpioe@gmail.com 

 

 

ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ

 

ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇತರೆ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಕೆ ಓ ಎಸ್‌  

9986312959

adpiqsection@gmail.com

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

 33

 

ಉಮಾರಾಣಿ

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಎಸ್ ಶಾಖೆ

(ವಾಣಿಜ್ಯ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ)

 

080-23360073,

6363822574

adpisvsection@gmail.com

 

 

ರಾಕೇಶ್

ಸುಕನ್ಯ

34

 ಶೈಲಾ ಟಿ ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್‌ ಶಾಖೆ
 
(ಡಿ ಇಡಿ,   ಡಿ ಇಎಲ್ ಇಡಿ,   ಡಿ  ಪಿ ಎಸ್ 

    ಅರೇಬಿಕ್‌,    ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕ್,    ಸಂಸ್ಕೃತ )

9480343741

adpiqsection@gmail.com 

ರಘುನಂದನ್

35

ರಿಯಾಜ್ ಹೆಚ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ಗಣಕ ಶಾಖೆ)

7892195954

sadpioe@gmail.com 

ಮೇರು ಕುಮಾರ್ ಎಸ್

 36

ಶೋಭ ಜೆ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ,   ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ)

 

9945473437

adpimusicsection@gmail.com

ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್

 

ಶೋಭ ಜೆ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, 

ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ,   

      ರಂಗಪ್ರಯೋಗ,    ಚಲನಚಿತ್ರ  ಅಭಿನಯ)

 

9945473437

adpixsection@gmail.com

ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್

 

 

ಶೋಭ ಜೆ ಆರ್

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ   ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕ, 

ಸಂಸ್ಕೃತ, 

ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ)

9945473437

sadpidped@gmail.com

 

ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್

 

 

 ಕೆ  ಎಸ್ ಕ್ಯು  ಎ ಎ  ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಮೇಲ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ      ವಹಿಸಿರುವ 

 ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಯ   ಹೆಸರು 

1

 

ಶ್ರೀಕಂಠ   ಎನ್

 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

080-23562283,

9448428160

ksqaacbangalore@gmail.com

ಕವಿತ

2

ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ವಿ

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

(ಆಡಳಿತ)

9449633802

ksqaacbangalore@gmail.com

ನಾಗವೇಣಿ

3

ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಎಲ್

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

9901688334

ksqaacbangalore@gmail.com

ಕವಿತ

4

ಪುಷ್ಪಲತ ಎಸ್

(ನಿಯೋಜನೆ)

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

9731759130

ksqaacbangalore@gmail.com

ನಾಗವೇಣಿ

 

 

 

 

ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್    ಸಿ    ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

 

080- 29720438

 

 

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ         

            

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

1

ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿಮಠ

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು     ವಿಭಾಗ

(ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಮಧುಗಿರಿತುಮಕೂರು

ದಾವಣಗೆರೆಚಿತ್ರದುರ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗ)

 9448465579

secretarykseeb2015@gmail.com

2

ಪಾಂಡುರಂಗ

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಮೈಸೂರು       ವಿಭಾಗ

(ಚಾಮರಾಜನಗರಮೈಸೂರುಮಂಡ್ಯಉಡುಪಿ

ಮಂಗಳೂರುಕೊಡಗುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಹಾಸನ)

 0821-2422208,   9481486987

jdpimys@gmail.com

3

ಎಂ ಎಂ ಸಿಂಧೂರ   (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಬೆಳಗಾವಿ       ವಿಭಾಗ

 (ಹಾವೇರಿಗದಗಧಾರವಾಡಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಬೆಳಗಾವಿಬಾಗಲಕೋಟೆವಿಜಯಪುರ

ಶಿರಸಿಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)

 0831-2421950,      9448925121

jdpibgm@gmail.com

4

ಜಿ ಎಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ  (ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕಲಬುರಗಿ       ವಿಭಾಗ

(ಯಾದಗಿರಿಕಲಬುರಗಿಕೊಪ್ಪಳ

ರಾಯಚೂರುಬೀದರ್ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ)

08472-256267,  9449242519

jdglbexam@gmail.com

 

 

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನೆದ್ವಿತೀಯ/ತೃತೀಯ/ನಾಲ್ಕನೇ/ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

1

ತನುಜ.ಆರ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಬೆಂಗಳೂರು       ವಿಭಾಗ

 

(ಬೆಂಗಳೂರು   ಉತ್ತರ,   ಬೆಂಗಳೂರು   ದಕ್ಷಿಣ

ರಾಮನಗರ,  ಬೆಂಗಳೂರು   ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ,  ಕೋಲಾರ,  ಮಧುಗಿರಿ,   ತುಮಕೂರು

ದಾವಣಗೆರೆ,   ಚಿತ್ರದುರ್ಗ,   ಶಿವಮೊಗ್ಗ)

 9620696793

2

ಶಿವಶಂಕರ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಮೈಸೂರು       ವಿಭಾಗ

 

(ಚಾಮರಾಜನಗರ,   ಮೈಸೂರು,   ಮಂಡ್ಯ,   ಉಡುಪಿ

ಮಂಗಳೂರು,   ಕೊಡಗು,   ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,   ಹಾಸನ)

0821-2422209, 9141648447

3

ಪ್ರಕಾಶ ದೊಡವಾಡ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಬೆಳಗಾವಿ       ವಿಭಾಗ

 

 (ಹಾವೇರಿ,   ಗದಗ,   ಧಾರವಾಡ,   ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಬೆಳಗಾವಿ,   ಬಾಗಲಕೋಟೆ,   ವಿಜಯಪುರ

ಶಿರಸಿ,   ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)

0831-2421950, 9980246339

4

ರಾಜೀವ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಕಲಬುರಗಿ        ವಿಭಾಗ

 

(ಯಾದಗಿರಿ,   ಕಲಬುರಗಿ,   ಕೊಪ್ಪಳ

ರಾಯಚೂರು,   ಬೀದರ್,   ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ)

08472-256267,   8971492068

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-02-2024 05:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080