ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

 

ಮಂಡಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 

  

 

ಕ್ರ.ಸಂ

                        ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು                                        

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಇ ಮೇಲ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ      ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಡಿ ಟಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು  -

  080- 23310075

 

ಪಿ  ಯು ಸಿ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು - 

080- 23310076

 

kseebgrievance@gmail.com

 

ಮೀನಾಕುಮಾರಿ ಡಿ ಟಿ

 

 

 

 ಪಿ  ಯು ಸಿ , ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ  ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಇ ಮೇಲ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ      ವಹಿಸಿರುವ   ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಯ   ಹೆಸರು 

ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಆರ್,   ಭಾ  ಆ  ಸೇ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

080-23445579

chairpersonkseab@gmail.com

 

ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಆರ್

2

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಎನ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

080-23369154

dpikseab@gmail.com

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

3

ಎಂ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 

9448442388

secretarykseeb2015@gmail.com

ದತ್ತಕುಮಾರ್ ವಿ

4

ಶೈಲಜ    ಸಿ    ಎಲ್

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪಿ  ಯು  ಸಿ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

9480068730

jdexam.kseab@gmail.com

ಶೈಲಜ    ಸಿ    ಎಲ್ 

 

5

 

ಜಿ ದೇವರಾಜು

 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆಡಳಿತ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ , ಪಿ ಯು ಸಿ ,

ಕೆ    ಎಸ್     ಕ್ಯು     ಎ    ಎ    ಸಿ                

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

                                           

 

080-23562267,

9844845575

ddkseeb2018@gmail.com

 

 

ಜಯವಾಣಿ ಎಂ ಎಸ್

6

 ರವಿಕುಮಾರ್  ವೈ ಸಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9481700906

chairpersonkseab@gmail.com

 

ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಆರ್

7

ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ  ಕೆ ಎಂ                               

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ , ಪಿ ಯು ಸಿ ,             

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

9113691769

sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in

ಶೋಭ  ಎನ್

8

ಕಾಂತರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸಿ

ಹಿರಿಯ   ಸಹಾಯಕ     ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಪಿ ಯು ಸಿ )

 

9449505709

computersection.pue@gmail.com

ಸುಮಯ್ಯ ತಾಜ್ 

9

 

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ

ಹಿರಿಯ   ಸಹಾಯಕ     ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

9740477508

computersection.pue@gmail.com

 

ಸುಮಯ್ಯ ತಾಜ್ 

10

ಸುಮಯ್ಯ ತಾಜ್   

 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

 9731863274

computersection.pue@gmail.com

 

 

ಸುಮಯ್ಯ ತಾಜ್ 

11

 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ   ಎನ್‌  ಡಿ

 

ಸಹಾಯಕ      ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ)

 

9900981200

sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in

ಶೋಭ   ಎನ್

12

ಸೆಲ್ವಿ   ಪಿ 

 

ಸಹಾಯಕ      ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ)

9886373198

sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in

ಶೋಭ   ಎನ್

 13

 

ಅಯೂಬ್ ಪಾಷ          (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)

 

 

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್  ಸಿ , ಪಿ ಯು ಸಿ 

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

 

9480021609

aosslcboard@gmail.com

 

 

ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ 

14

 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

 

9449535110

jdexam.kseab@gmail.com

 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ 

15

ನಾಗೇಶ್ ಎಂ ಜೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್  ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ,             

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

080-23561271,

8861916668

asectionmail@gmail.com

ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ

16

ಕುಮಾರಿ ಎಂ ವಿ                                        

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬಿ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ ,              

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

(ಟೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳು)

 

080-23369154,

8762404243

b.sadpikseeb@gmail.com

ರವೀಶ್ ಕೆ ಸಿ

17

 ಮಂಜುನಾಥ್   ಪಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(ಪಿ ಯು ಸಿ )

(ಟೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳು)

 

9483430993

jdexam.kseab@gmail.com

 

ಮಂಜುನಾಥ್   ಪಿ

18

 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪಿ ಯು ಸಿ )

(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

 

9482679699

jdexam.kseab@gmail.com

 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ 

19

ಸ್ವಾಮಿ  

 

ಸಹಾಯಕ    ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಿ    ಶಾಖೆ

(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

 

080-23349088,

9449654687

sadpi.csec.kseeb@gmail.com

 ರೇಖಾ     ಆರ್

20

ರಮ್ಯ ಪಿ 

ಹಿರಿಯ    ಸಹಾಯಕ    ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

(ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ)

9986691579

jdexam.kseab@gmail.com

 

ರಮ್ಯ ಪಿ 

21

ತನುಜ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಿ  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ)

(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ)

080-23369154,

9620696793

adpisecd.kseeb@gmail.com

ಚೈತ್ರ ಎನ್

22

ಮುರಳೀಧರ    ಕೆ     ಆರ್  

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ,  ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ,  

ದಾವಣಗೆರೆ,   ಕೋಲಾರ,  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 

ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರ,   ರಾಮನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು  ಗ್ರಾಮಾಂತರ,   ತುಮಕೂರು,   

ಶಿವಮೊಗ್ಗ,  ಬೆಳಗಾವಿ, 

 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ,   ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, 

 ವಿಜಯಪುರ,  ಬಾಗಲಕೋಟೆ, 

ಹಾವೇರಿ,   ಧಾರವಾಡ ಗದಗ

 

9980631581

jdexam.kseab@gmail.com

 

 ಮುರಳೀಧರ    ಕೆ     ಆರ್  

23

 ಗಿರೀಶ್    ಪಿ    ಎಸ್ 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(ಪಿ ಯು ಸಿ)

 (ಬಳ್ಳಾರಿ,   ಕಲಬುರಗಿ,   ಯಾದಗಿರಿ,   ರಾಯಚೂರು,  

ಬೀದರ್,  ಕೊಪ್ಪಳ,   ಚಾಮರಾಜನಗರ, 

ಮೈಸೂರು,    ಹಾಸನ,   ಕೊಡಗು,   ಉಡುಪಿ, 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,   ಮಂಡ್ಯ,   ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ)

9902530471

jdexam.kseab@gmail.com

 ಗಿರೀಶ್    ಪಿ    ಎಸ್ 

24

ಅಯೂಬ್ ಪಾಷ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಫ್  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ,   ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ,  

 ದಾವಣಗೆರೆ,   ಕೋಲಾರ,   ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)

9480021609

sadpifseckseeb@gmail.com

ಶೈಲಾಶ್ರೀ ಎಮ್ ಎನ್

25

ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರ,   ರಾಮನಗರ,   ತುಮಕೂರು, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,    ಮಧುಗಿರಿ,   ಶಿವಮೊಗ್ಗ)

9900190492

sadpi.gsec.kseeb@gmail.com

ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ

26

ಭಾಗ್ಯವತಮ್ಮ  ಎಂ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಚ್‌ ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ

ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ)

9449812887

adpihsectionkseeb@gmail.com

ರವಿಕೀರ್ತಿ

27

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂ  ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ,    ಹಾಸನ,

 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,  ಕೊಡಗು)

9449052591

adpiisectionkseab@gmail.com

ತಾರಾ

28

ಜಯರಾಮುಡು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜೆ  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ಬೆಳಗಾವಿ,    ಚಿಕ್ಕೋಡಿ,

ವಿಜಯಪುರ,    ಬಾಗಲಕೋಟೆ)

9449674952

adpijsectionkseeb@gmail.com

ಭಾರತಿ

29

ಗಾಯಿತ್ರಿದೇವಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ)

(ಧಾರವಾಡ, ಸಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ,

ಹಾವೇರಿ,   ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ)

9986090437

adpiksection@gmail.com

ರಮೇಶ್

30

ಜಯರಾಮುಡು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಲ್  ಶಾಖೆ

(ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ)

(ಬಳ್ಳಾರಿ,   ವಿಜಯನಗರ,    ಕಲಬುರಗಿ

 ಯಾದಗಿರಿ,    ರಾಯಚೂರು,  ಬೀದರ್)

9449674952

adpilsec@gmail.com

ಕಾಂಚನ

31

ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೆ ವಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಟಪಾಲು    ಶಾಖೆ

(ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್ ಸಿ, ಪಿ ಯು ಸಿ

ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)

9035292307 

kseebgrievance@gmail.com

ಶಶಿಧರ್

32

 ಪ್ರೇಮಲತ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

9731050480

sadpioe@gmail.com 

 

 

ರಿಯಾಜ್ ಹೆಚ್

33

ಉಮಾರಾಣಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇತರೆ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ವೈ ಶಾಖೆ  (ಆಡಳಿತ)

 

6363822574

adpiyoe@gmail.com

ಸುಪ್ರಿಯಾ

 

ಉಮಾರಾಣಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇತರೆ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಕೆ ಓ ಎಸ್‌  

6363822574

adpiqsection@gmail.com

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

 

 

ಉಮಾರಾಣಿ

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಎಸ್ ಶಾಖೆ

(ವಾಣಿಜ್ಯ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ)

 

080-23360073,

6363822574

adpisvsection@gmail.com

 

 

ಗಿರೀಶ್

ಸುಕನ್ಯ

34

 ಶೈಲಾ ಟಿ ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್‌ ಶಾಖೆ
 
(ಡಿ ಇಡಿ,   ಡಿ ಇಎಲ್ ಇಡಿ,   ಡಿ  ಪಿ ಎಸ್ 

    ಅರೇಬಿಕ್‌,    ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕ್,    ಸಂಸ್ಕೃತ )

9480343741

adpiqsection@gmail.com 

ಮೇರು ಕುಮಾರ್ ಎಸ್

35

ರಿಯಾಜ್ ಹೆಚ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ಗಣಕ ಶಾಖೆ)

7892195954

sadpioe@gmail.com 

ರಿಯಾಜ್ ಹೆಚ್

 36

ಶೋಭ ಜೆ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ,   ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ)

080-23345494,

9945473437

adpisvsection@gmail.com

ಹೇಮಾವತಿ

 

ಶೋಭ ಜೆ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ಡ್ರಾಯಿಂಗ್)

080-23345494,

9945473437

adpixsection@gmail.com

ಶೋಭ ಜೆ ಆರ್

 

 

ಶೋಭ ಜೆ ಆರ್

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ   ಪ್ರಭಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

(ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ,   ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ,   

      ರಂಗಪ್ರಯೋಗ,    ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿನಯ)

9945473437

sadpidped@gmail.com

 

ವೀಂದ್ರ

 

 

 ಕೆ  ಎಸ್ ಕ್ಯು  ಎ ಎ  ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

ಮೇಲ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ      ವಹಿಸಿರುವ 

 ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಯ   ಹೆಸರು 

1

 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಟಿ

 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

080-23562283,

9980299009

ksqaacbangalore@gmail.com

ಕವಿತ

2

ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ವಿ

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

(ಆಡಳಿತ)

9449633802

ksqaacbangalore@gmail.com

ನಾಗವೇಣಿ

3

ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಎಲ್

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

9901688334

ksqaacbangalore@gmail.com

ಕವಿತ

4

ಪುಷ್ಪಲತ ಎಸ್

(ನಿಯೋಜನೆ)

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೆ   ಎಸ್   ಕ್ಯು   ಎ   ಎ    ಸಿ

9731759130

ksqaacbangalore@gmail.com

ನಾಗವೇಣಿ

 

 

 

 

ಎಸ್  ಎಸ್  ಎಲ್    ಸಿ    ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

 

080- 29720438

 

 

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ         

            

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

1

ಎಂ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು     ವಿಭಾಗ

(ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಮಧುಗಿರಿತುಮಕೂರು

ದಾವಣಗೆರೆಚಿತ್ರದುರ್ಗಶಿವಮೊಗ್ಗ)

 9448442388

secretarykseeb2015@gmail.com

2

ಭಾರತಿ

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಮೈಸೂರು       ವಿಭಾಗ

(ಚಾಮರಾಜನಗರಮೈಸೂರುಮಂಡ್ಯಉಡುಪಿ

ಮಂಗಳೂರುಕೊಡಗುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಹಾಸನ)

 0821-2422208,   7019435028

jdpimys@gmail.com

3

ವಾಲ್ಟರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಡಿʼಮೆಲ್ಲೋ

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಬೆಳಗಾವಿ       ವಿಭಾಗ

 (ಹಾವೇರಿಗದಗಧಾರವಾಡಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಬೆಳಗಾವಿಬಾಗಲಕೋಟೆವಿಜಯಪುರ

ಶಿರಸಿಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)

 0831-2421950,      9008616824

jdpibgm@gmail.com

4

ಅಮಿತ ಯರಗೋಲ್ಕರ್

ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕಲಬುರಗಿ       ವಿಭಾಗ

(ಯಾದಗಿರಿಕಲಬುರಗಿಕೊಪ್ಪಳ

ರಾಯಚೂರುಬೀದರ್ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ)

08472-256267,  8277696957

jdglbexam@gmail.com

 

 

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನೆದ್ವಿತೀಯ/ತೃತೀಯ/ನಾಲ್ಕನೇ/ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರ

1

ತನುಜ.ಆರ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಬೆಂಗಳೂರು       ವಿಭಾಗ

 

(ಬೆಂಗಳೂರು   ಉತ್ತರ,   ಬೆಂಗಳೂರು   ದಕ್ಷಿಣ

ರಾಮನಗರ,  ಬೆಂಗಳೂರು   ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ,  ಕೋಲಾರ,  ಮಧುಗಿರಿ,   ತುಮಕೂರು

ದಾವಣಗೆರೆ,   ಚಿತ್ರದುರ್ಗ,   ಶಿವಮೊಗ್ಗ)

080-23369154, 9620696793

2

ಶಿವಶಂಕರ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಮೈಸೂರು       ವಿಭಾಗ

 

(ಚಾಮರಾಜನಗರ,   ಮೈಸೂರು,   ಮಂಡ್ಯ,   ಉಡುಪಿ

ಮಂಗಳೂರು,   ಕೊಡಗು,   ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು,   ಹಾಸನ)

0821-2422209, 9141648447

3

ಪ್ರಕಾಶ ದೊಡವಾಡ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಬೆಳಗಾವಿ       ವಿಭಾಗ

 

 (ಹಾವೇರಿ,   ಗದಗ,   ಧಾರವಾಡ,   ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಬೆಳಗಾವಿ,   ಬಾಗಲಕೋಟೆ,   ವಿಜಯಪುರ

ಶಿರಸಿ,   ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)

0831-2421950, 9980246339

4

ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದಿನ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಕಲಬುರಗಿ        ವಿಭಾಗ

 

(ಯಾದಗಿರಿ,   ಕಲಬುರಗಿ,   ಕೊಪ್ಪಳ

ರಾಯಚೂರು,   ಬೀದರ್,   ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ)

08472-256267,    9945149027

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-03-2023 05:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080